اظهار خوش بینی در مورد محرک
روز آفتابی و خوش بینانه ای در ارتباط با مذاکرات محرک های مقابله با کووید ۱۹ وجود دارد. از طرف رهبر اکثریت سنا میچ مک کانل نمی‌توانم چیزی بگویم اما اوضاع بهتر به نظر می رسد.
روز آفتابی و خوش بینانه ای در ارتباط با مذاکرات محرک های مقابله با کووید ۱۹ وجود دارد.
از طرف رهبر اکثریت سنا میچ مک کانل نمی‌توانم چیزی بگویم اما اوضاع بهتر به نظر می رسد.
مذاکرات برگزیت
گفته می شود مذاکرات برگزیت قرار است با هدف توافق تا اواسط ماه نوامبر از سر گرفته می شود. این تصمیم ظرف ۲۴ ساعت آتی می تواند گرفته شود و هدف دستیابی به توافق تا اواسط ماه نوامبر است.