روند واکسن کرونا
گفته می شود که واکسن کووید 19 آسترازنیکا دانشگاه آکسفورد انگلستان از دستورالعمل های ژنتیکی برنامه ریزی شده خود پیروی می کند.

گفته می شود که واکسن کووید 19 آسترازنیکا دانشگاه آکسفورد انگلستان از دستورالعمل های ژنتیکی برنامه ریزی شده خود پیروی می کند.

اظهارات هالدین اقتصاددان ارشد بانک مرکزی انگلستان
هالدین اقتصاددان ارشد بانک مرکزی انگلستان: مخارج مصرفی خانوارهای انگلستان بسیار مقاوم بوده است. موج دوم کووید ۱۹ در ایالات متحده تأثیر کمی بر هزینه های کل داشته است و این ممکن است مفهومی برای انگلستان داشته باشد.