اظهارات ریشی سوناک وزیر خزانه داری انگلستان
ریشی سوناک وزیر خزانه داری انگلستان در پارلمان این کشور: به دنبال اجرای برنامه های پشتیبانی بیشتر از کسب و کارها طی ماه های آتی هستیم. حتی کسب و کارهایی که می توانند باز بمانند نیز با ناپایداری عمیقی روبرو هستند و به کمک بیشتری نیاز دارند. نزول در تقاضای مصرف کننده، آسیب های جدی به بیمارستان ها را به دنبال داشته است. طرح جدید برای کسب و کارهایی که در ردیف دوم مشاغل آسیب دیده قرار دارند اجرا می شود و حتی آنهایی که بسته نیستند. کمک های نقدی تا 2100 پوند در ماه پرداخت خواهد شد.

ریشی سوناک وزیر خزانه داری انگلستان در پارلمان این کشور:

 به دنبال اجرای برنامه های پشتیبانی بیشتر از کسب و کارها طی ماه های آتی هستیم.

حتی کسب و کارهایی که می توانند باز بمانند نیز با ناپایداری عمیقی روبرو هستند و به کمک بیشتری نیاز دارند. 

نزول در تقاضای مصرف کننده، آسیب های جدی به بیمارستان ها را به دنبال داشته است. 

طرح جدید برای کسب و کارهایی که در ردیف دوم مشاغل آسیب دیده قرار دارند اجرا می شود و حتی آنهایی که بسته نیستند.

کمک های نقدی تا 2100 پوند در ماه پرداخت خواهد شد.

مشارکتهای مربوط به پشتیبانی شغل برای کسب و کارهای باز را به ۵٪ کاهش خواهم داد.

اقتصاد ما با چالش عمده ای روبرو است و افراد بیشتری کار خود را از دست خواهند داد.

روند واکسن کرونا
گفته می شود که واکسن کووید 19 آسترازنیکا دانشگاه آکسفورد انگلستان از دستورالعمل های ژنتیکی برنامه ریزی شده خود پیروی می کند.