کاخ سفید در مورد محرک های کمکی خوشبین است
سخنگوی کاخ سفید Farah: کاخ سفید در مورد محرک های کمکی خوشبین است؛ ولی کمک های محلی و ایالتی هنوز هم برای بررسی باقی هستند. مشخص نیست که آیا لایحه نهایی کووید ۱۹ کوچکتر و یا بزرگتر از چیزی باشد که ترامپ خواستار آن است.

سخنگوی کاخ سفید Farah: 

کاخ سفید در مورد محرک  های کمکی خوشبین است؛ ولی کمک های محلی و ایالتی هنوز هم برای بررسی باقی هستند.

مشخص نیست که آیا لایحه نهایی کووید ۱۹ کوچکتر و یا بزرگتر از چیزی باشد که ترامپ خواستار آن است.

اظهارات ریشی سوناک وزیر خزانه داری انگلستان
ریشی سوناک وزیر خزانه داری انگلستان در پارلمان این کشور: به دنبال اجرای برنامه های پشتیبانی بیشتر از کسب و کارها طی ماه های آتی هستیم. حتی کسب و کارهایی که می توانند باز بمانند نیز با ناپایداری عمیقی روبرو هستند و به کمک بیشتری نیاز دارند. نزول در تقاضای مصرف کننده، آسیب های جدی به بیمارستان ها را به دنبال داشته است. طرح جدید برای کسب و کارهایی که در ردیف دوم مشاغل آسیب دیده قرار دارند اجرا می شود و حتی آنهایی که بسته نیستند. کمک های نقدی تا 2100 پوند در ماه پرداخت خواهد شد.