صلاحیت امی بارت نامزد دیوان عالی
کمیته قضایی سنای ایالات متحده با توجه به تحریم رای دهی از سوی دموکراتها(مطابق انتظارات) صلاحیت امی بارت نامزد معرفی شده از سوی ترامپ برای دیوان عالی را تایید نمودند. رای گیری برای امی بارت در تاریخ 26 اکتبر انجام خواهد شد.

کمیته قضایی سنای ایالات متحده با توجه به تحریم رای دهی از سوی دموکراتها(مطابق انتظارات) صلاحیت امی بارت نامزد معرفی شده از سوی ترامپ برای دیوان عالی را تایید نمودند.


رای گیری برای امی بارت در تاریخ 26 اکتبر انجام خواهد شد. 


مذاکرات محرک ها با دولت ترامپ در مسیر خوبی قرار دارد
انسی پلوسی سخنگوی مجلس نمایندگان ایالات متحده در مصاحبه باMSNBC: مذاکرات با منوچن همچنان ادامه دارد. پیشرفت هایی در صحبت های مربوط به کووید 19 دیده می شود. مذاکرات محرک ها با دولت ترامپ در مسیر خوبی قرار دارد.