خوشبینی پلوسی برای توافق بر سر محرک ها
پلوسی: نیاز است تا به توافق بسته کمکی برسیم. من امیدوار هستم تا توافق حاصل شود، به مذاکرات ادامه میدهیم و خوشبین باقی میمانم. تا توافق فاصله ی کمی داریم.

پلوسی: نیاز است تا به توافق بسته کمکی برسیم. من امیدوار هستم تا توافق حاصل شود، به مذاکرات ادامه میدهیم و خوشبین باقی میمانم. تا توافق فاصله ی کمی داریم.

در تازه ترین اظهار نظر نانسی پلوسی می گوید او منوچن در مورد بودجه ایالتی و محلی یا مقررات بدهی ها به توافق نرسیدند.

هرگونه لایحه جدید باید از حمایت دو حزبی قوی در مجلس و سنا برخوردار باشد.

وضعیت خوب فروش خانه های دست دوم ایالات متحده در ماه سپتامبر
شاخص فروش خانه های دست دوم ایالات متحده در ارزیابی ماه سپتامبر به عدد ۶.۵۴ میلیون رسید که ۶.۳۰ میلیون پیش بینی شده بود.