فرانسه به دنبال مصالحه در مورد شیلات
فرانسه به دنبال مصالحه در مورد شیلات در مذاکرات برگزیت است. امانوئل مکرون در این زمینه گفته است: درصدد ایجاد زمینه های لازم برای سازش در مورد شیلات در مذاکرات برگزیت هستیم. ماکرون به صنعت شیلات گفته است که از سال ۲۰۲۱ از آبهای انگلستان صید کمتری بدست خواهد آمد. در این راستا دیپلمات اتحادیه اروپا گفته است که کلید در دستان ماکرون می باشد و اگر فرانسه کوتاه بیاید توافق می تواند حاصل شود.

فرانسه به دنبال مصالحه در مورد شیلات در مذاکرات برگزیت است. 

امانوئل مکرون در این زمینه گفته است: 

درصدد ایجاد زمینه های لازم برای سازش در مورد شیلات در مذاکرات برگزیت هستیم.


ماکرون به صنعت شیلات گفته است که از سال ۲۰۲۱ از آبهای انگلستان صید کمتری بدست خواهد آمد.

در این راستا دیپلمات اتحادیه اروپا گفته است که کلید در دستان ماکرون می باشد و اگر فرانسه کوتاه بیاید توافق می تواند حاصل شود.

خبرهایی از واکسن شرکت Curevac
شرکت Curevac: داده های پیش بالینی مثبتی از فاز اول آزمایشات واکسن کووید 19 بدست آورده ایم. واکنش خوب آنتی بادی حاصل شده است. هیچ نشانه ای از تشدید بیماری در این نتیجه بدست نیامده است.