شاخص تغییرات اشتغال غیر کشاورزی بخش خصوصیADP ایالات متحده
شاخص تغییرات اشتغال غیر کشاورزی بخش خصوصیADP ایالات متحده در ارزیابی ماه نوامبر که انتظارات کلی بازار برای آن عدد۴۱۰K بوده به عدد۳۰۷K نزول کرد. دوره گذشته عدد۳۶۵K بوده است.

شاخص تغییرات اشتغال غیر کشاورزی بخش خصوصیADP ایالات متحده در ارزیابی ماه نوامبر که انتظارات کلی بازار برای آن عدد۴۱۰K بوده به عدد۳۰۷K نزول کرد.


دوره گذشته عدد۳۶۵K بوده است.

گزینه وزیر خزانه داری جانت یلن
جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده می گوید هیچ فردی بهتر از جانت یلن( گزینه وزیر خزانه داری) آمادگی مقابله با این بحران را ندارد. وی همچنین افزود تیم وی در حال تلاش بر روی بسته کمکی مقابله با کووید هستند که پس از روی کار آمدن عرضه خواهد شد.