نظرات رئیس فدرال رزرو آتلانتاBostic:
مشکلی با تورم بالای ۲٪ ندارم اما بیشتر به دنبال خط مسیر هستیم تا سطوح. قبل از اینکه بخواهیم اقدامی کنیم صبر خواهیم کرد تا مدارک مبنی بر فوران تورم ببینیم. تاثیرات همه گیری دیدن اینکه برای تورم دارد چه اتفاقی می افتد را دشوار کرده است. به طور حتم برخی علائم کُند شدن رشد اقتصادی مشاهده می شود. کمک های بلاعوض و مالی حمایت بیشتری نسبت به چیزی که فدرال رزرو می تواند انجام دهد در پی دارد.

مشکلی با تورم بالای ۲٪ ندارم اما بیشتر به دنبال خط مسیر هستیم تا سطوح.

قبل از اینکه بخواهیم اقدامی کنیم صبر خواهیم کرد تا مدارک مبنی بر فوران تورم ببینیم.

تاثیرات همه گیری دیدن اینکه برای تورم دارد چه اتفاقی می افتد را دشوار کرده است.

به طور حتم برخی علائم کُند شدن رشد اقتصادی مشاهده می شود.

کمک های بلاعوض و مالی حمایت بیشتری نسبت به چیزی که فدرال رزرو می تواند انجام دهد در پی دارد.

Tik TokوWeChat
ویلبور راس وزیر بازرگانی ایالات متحده در خصوص بیانیه جدید دپارتمان بازرگانی در موردTik Tok وWeChat می گوید اگر توافقی حاصل نشودTik Tok در دوازدهم نوامبر در ایالات متحده بسته خواهد شد. دپارتمان بازرگانی ایالات متحده اعلام کرده است که از ۲۰ سپتامبر دانلود برنامه های این دوکمپانی را جهت محافظت از امنیت ملی برای مردم آمریکا ممنوع خواهد ساخت که البته تا پیش از اجرایی شدن آن دونالد ترامپ در صورت توافق بینByteDance با شرکتOracle می تواند این ممنوعیت را لغو کند.