اظهارات نخست وزیر فرانسهCastex درباره کووید 19
نخست وزیر فرانسهCastex می گوید بستری در بیمارستان ناشی از کووید اکنون بالاتر از اوج ماه آوریل است. می توانیم کارهای بیشتری در زمینه کار کردن مردم از منزل انجام دهیم. نرخR کووید در فرانسه زیر عدد ۱ قرار دارد. تکامل موارد جدید کووید در فرانسه طی هفته گذشته کمی کند شده است که این یک پیشرفت مثبت است اما باید محتاط باقی بمانیم. می توانیم محدودیت های کووید۱۹ را از اول دسامبر در صورتیکه ارقام نشان از بهبود داشته باشند کاهش دهیم.

نخست وزیر فرانسهCastex می گوید بستری در بیمارستان ناشی از کووید اکنون بالاتر از اوج ماه آوریل است.

می توانیم کارهای بیشتری در زمینه کار کردن مردم از منزل انجام دهیم.

نرخR کووید در فرانسه زیر عدد ۱ قرار دارد.

تکامل موارد جدید کووید در فرانسه طی هفته گذشته کمی کند شده است که این یک پیشرفت مثبت است اما باید محتاط باقی بمانیم.

می توانیم محدودیت های کووید۱۹ را از اول دسامبر در صورتیکه ارقام نشان از بهبود داشته باشند کاهش دهیم.

نظرات رئیس فدرال رزرو ایالات متحده جیروم پاول
رئیس فدرال رزرو ایالات متحده جیروم پاول: بهبودی اقتصاد سریعتر از انتظارات بوده است اما کند شده است و مسیر آن ناهموار است. واکسن خبر خوبی برای میان مدت است. ارزیابی نتایج اخبار واکسن برای اقتصاد خیلی زود است. چند ماه بعدی چالش زا هستند.کنگره و فدرال رزرو احتمالاً باید کارهای بیشتری انجام دهند. ما سناریوی نزولی که نگران آن بودیم را تجربه نکردیم.مسیر رو به جلو چالش زا خواهد بود.این بحران بسیاری از تغییرات پیشین مرتبط با فناوری را تسریع می کند و به نظر نمی رسد به اقتصاد مشابهی باز گردیم. نگران این هستیم که این شرایط کار را برای برخی از کارگران دشوار تر سازد. حتی با پایین آمدن نرخ بیکاری، گروه قابل توجهی از کارگرانی وجود خواهد داشت که به حمایت نیاز دارند.