رئیس فدرال رزرو آتلانتا بوستیک در مصاحبه باCNBC
رئیس فدرال رزرو آتلانتا بوستیک که امسال جز رای دهندگان به نرخ های بهره فدرال رزرو نیست در مصاحبه باCNBC: فدرال رزرو وضعیت اقتصاد را بین بازه کنونی تا نشست ماه دسامبر جهت اعمال تغییر احتمالی در راهنمای پیش رو و تغییر در برنامه خرید دارایی ها رصد خواهد کرد. بررسی می کنیم تا ببینیم که آیا ضعف در خرده فروشی منجر به چیزی عمیق تر می شود یا خیر.

رئیس فدرال رزرو آتلانتا بوستیک که امسال جز رای دهندگان به نرخ های بهره فدرال رزرو نیست در مصاحبه باCNBC:

فدرال رزرو وضعیت اقتصاد را بین بازه کنونی تا نشست ماه دسامبر جهت اعمال تغییر احتمالی در راهنمای پیش رو و تغییر در برنامه خرید دارایی ها رصد خواهد کرد.

بررسی می کنیم تا ببینیم که آیا ضعف در خرده فروشی منجر به چیزی عمیق تر می شود یا خیر.

شاخص خرده فروشی ایالات متحده
شاخص خرده فروشی ایالات متحده در ارزیابی ماهیانه اکتبر پایین تر از عدد ۰.۵٪ انتظارات به عدد ۰.۱٪ رسید. دوره گذشته عدد ۱.۶٪ بوده است. خالص این شاخص نیز پایین تر از انتظارات به عدد ۰.۲٪ نزول کرد. دوره گذشته عدد ۱.۲٪ بوده است.