خبرهایی از واکسن شرکت Curevac
شرکت Curevac: داده های پیش بالینی مثبتی از فاز اول آزمایشات واکسن کووید 19 بدست آورده ایم. واکنش خوب آنتی بادی حاصل شده است. هیچ نشانه ای از تشدید بیماری در این نتیجه بدست نیامده است.

شرکت Curevac: 

داده های پیش بالینی مثبتی از فاز اول آزمایشات واکسن کووید 19 بدست آورده ایم.

واکنش خوب آنتی بادی حاصل شده است.

هیچ نشانه ای از تشدید بیماری در این نتیجه بدست نیامده است.

اظهارات کاونی وزیر امور خارجه ایرلند درباره برگزیت
کاونی وزیر امور خارجه ایرلند: اعتقاد داریم که امکان رسیدن به توافق برگزیت وجود دارد. پروسه مذاکرات برکسیت به مسیر خود بازگشته است. ولی با این وجود هنوز مسائل زیادی وجود دارد. که از نهایی شدن این توافق جلوگیری به عمل می آورد.