مشاور اقتصادی کاخ سفید لری کودلاو در مصاحبه باFOX
رونق در مسکن وجود دارد و انتظار می رود ادامه دار باشد. همچنان معتقدم که ریکاوریV شکل اقتصاد خودپایدار است. ترامپ در موردTik Tok تمامی گزینه ها را زیر نظر دارد. ریکاوری اقتصادی بستگی به لایحه کمکی دولت ندارد.

 مشاور اقتصادی کاخ سفید لری کودلاو در مصاحبه باFOX:

رونق در مسکن وجود دارد و انتظار می رود ادامه دار باشد.

همچنان معتقدم که ریکاوریV شکل اقتصاد خودپایدار است.

ترامپ در موردTik Tok تمامی گزینه ها را زیر نظر دارد.

ریکاوری اقتصادی بستگی به لایحه کمکی دولت ندارد.

مصاحبه رئیس ستاد کارکنان کاخ سفید مدوز
رئیس ستاد کارکنان کاخ سفید مدوز در مصاحبه فاکس می گوید دونالد ترامپ مشتاق است تا پیشنهاد بسته محرک ۱.۵ تریلیون دلاری را بپذیرد. نظرات مشابهی را دونالد ترامپ روز گذشته بیان کرد اما چیزی که بیشتر اهمیت دارد تصویب این لایحه است که باید به تائید سناتورهای جمهوریخواهان برسد که رهبر اکثریت سنا مک کانل ممکن است با آن موافق نباشد.