اظهارات وزیر امورخارجه فرانسهLe Drian در مورد برگزیت
وزیر امورخارجه فرانسهLe Drian می گوید اقدامات انگلستان در گفتگوهای برگزیت کافی نیستند. انگلستان باید از مواضع تاکتیکی خود خارج شود و به تعهدات خود عمل کند. بحث شیلات در مذاکرات قابل تنظیم نخواهد بود.

وزیر امورخارجه فرانسهLe Drian می گوید اقدامات انگلستان در گفتگوهای برگزیت کافی نیستند.

انگلستان باید از مواضع تاکتیکی خود خارج شود و به تعهدات خود عمل کند.

بحث شیلات در مذاکرات قابل تنظیم نخواهد بود.

افزایش نسبی مدعیان هفتگی بیمه بیکاری
افزایش نسبی مدعیان هفتگی بیمه بیکاری شاخص مدعیان هفتگی بیمه بیکاری ایالات متحده در ارزیابی هفته منتهی به ۲۰ نوامبر که انتظارات برای شاخص عدد ۷۳۰ هزار بوده به عدد ۷۷۸ هزار رسید. دوره گذشته عدد ۷۴۲ هزار بوده است. ارزیابی تولید ناخالص داخلی فصلی فصل سوم که پیش بینی ها برای آن عدد ۳۳.۱٪ بود همان عدد را تکرار کرد. عدد قبلی ۳۳.۱٪ بوده است. شاخص سفارشات کالاهای با دوام در ارزیابی ماه اکتبر که پیش بینی برای آن عدد ۱٪ بوده به عدد ۱.۳٪ رسید. دوره گذشته عدد ۱.۹٪ بوده است. خالص این شاخص نیز که انتظارات برای آن عدد ۰.۴٪ بوده به عدد ۱.۳٪ رسید. دوره گذشته عدد ۰.۹٪ بوده است.