رئیس بانک مرکزی کاناداMaclem در بخش پرسش و پاسخ:
دلار کانادا در ماه گذشته نسبت به سایر ارزها در برابر دلار کمتر تقویت شده اما هنگام ارزیابی اینکه چه میزان محرک اقتصادی نیاز است جایگاه خود را بدست خواهد آورد. ما ارزیابی خواهیم کرد که چه اندازه خرید در برنامهQE در ادامه انجام شود. برنامهQE می تواند در ادامه کمتر یا بیشتر صورت بگیرد.

دلار کانادا در ماه گذشته نسبت به سایر ارزها در برابر دلار کمتر تقویت شده اما هنگام ارزیابی اینکه چه میزان محرک اقتصادی نیاز است جایگاه خود را بدست خواهد آورد.
ما ارزیابی خواهیم کرد که چه اندازه خرید در برنامهQE در ادامه انجام شود.
برنامهQE می تواند در ادامه کمتر یا بیشتر صورت بگیرد.

سناتور مک کانل رهبر جمهوریخواهان سنا می گوی
سنای ایالات متحده لایحه کمکی ۳۰۰ بیلیون دلاری جمهوریخواهان را مطابق انتظارات رد کرد.