نانسی پلوسی در مصاحبه باMSNBC
سخنگوی مجلس نمایندگان ایالات متحده نانسی پلوسی در مصاحبه باMSNBC: امیدوارم به یک لایحه کمکی جدید مقابله با کووید ۱۹ دست پیدا کنیم. در صورتی که ترامپ بخواهد می توانیم اختلافات را قبل از انتخابات حل کنیم.

سخنگوی مجلس نمایندگان ایالات متحده نانسی پلوسی در مصاحبه باMSNBC:

امیدوارم به یک لایحه کمکی جدید مقابله با کووید ۱۹ دست پیدا کنیم.

در صورتی که ترامپ بخواهد می توانیم اختلافات را قبل از انتخابات حل کنیم.

داده های خوب شاخص مدیران خرید ایالات متحده در ماه اکتبر
شاخص بخش تولیدی مدیران خرید ایالات متحده در ارزیابی مقدماتی ماه اکتبر که انتظارات برای آن عدد ۵۳.۴ بوده است به عدد ۵۳.۳ رسید. دوره گذشته عدد ۵۳.۲ بوده است. بخش خدماتی شاخص که انتظارات برای آن عدد ۵۴.۶ بوده است به عدد ۵۶ رسید. دوره گذشته عدد ۵۴.۶ بوده است.