تعیین نرخ بهره و بیانیه سیاست های پولی RBNZ
رزرو بانک نیوزلند مطابق انتظارات نرخ بهره خود را در عدد ۰.۲۵٪ ثابت نگه داشت. برنامهLSAP نیز بدون تغییر در همان حجم ۱۰۰ بیلیون دلار نیوزلند باقی ماند. در بیانیه سیاست های پولی آمده است که: ابزارهای جایگزین به طور مستقل می توانند مورد استفاده قرار بگیرند. ابزار های اضافی شامل نرخ های منفیOCR و خرید دارایی های خارجی نیز می شوند. اعضای کمیته بانک مرکزی موافقت کرده اند که سیاست های پولی جهت ارائه حمایت قابل توجه از اقتصاد برای مدتی طولانی مورد نیاز خواهد بود. شرایط نامطمئن اساسی در مورد آینده شیوع کووید۱۹ چه از منظر داخلی و چه جهانی وجود دارد . و اینکه چگونه اقتصاد، فعالیت های اجتماعی و بهداشتی خود را آداپته خواهند کرد. قیمت کالاهای صادراتی همچنان قوی هستند اما تا حدودی به دلیل نرخ تبادلی دلار نیوزلند جبران شده است. اعضای کمیته موافق هستند که نرخOCR پایین می تواند مکملی برای سایر ابزارها باشد و آمادگی برای نرخ های پایین تر جهت ایجاد محرک های بیشتر در صورت نیاز وجود دارد.

رزرو بانک نیوزلند مطابق انتظارات نرخ بهره خود را در عدد ۰.۲۵٪ ثابت نگه داشت.

برنامهLSAP نیز بدون تغییر در همان حجم ۱۰۰ بیلیون دلار نیوزلند باقی ماند.

در بیانیه سیاست های پولی آمده است که:

ابزارهای جایگزین به طور مستقل می توانند مورد استفاده قرار بگیرند.

ابزار های اضافی شامل نرخ های منفیOCR و خرید دارایی های خارجی نیز می شوند.

اعضای کمیته بانک مرکزی موافقت کرده اند که سیاست های پولی جهت ارائه حمایت قابل توجه از اقتصاد برای مدتی طولانی مورد نیاز خواهد بود.

شرایط نامطمئن اساسی در مورد آینده شیوع کووید۱۹ چه از منظر داخلی و چه جهانی وجود دارد . و اینکه چگونه اقتصاد، فعالیت های اجتماعی و بهداشتی خود را آداپته خواهند کرد.

قیمت کالاهای صادراتی همچنان قوی هستند اما تا حدودی به دلیل نرخ تبادلی دلار نیوزلند جبران شده است.

اعضای کمیته موافق هستند که نرخOCR پایین می تواند مکملی برای سایر ابزارها باشد و آمادگی برای نرخ های پایین تر جهت ایجاد محرک های بیشتر در صورت نیاز وجود دارد.

تستیفای در کنگره
ستیومنوچن وزیر خزانه داری ایالات متحده در تستیفای کنگره: بسته بعدی محرکها باید هدفمندتر باشد. ترامپ تمایل به حمایت از هزینه های اضافی برنامهPPP(برنامه حفاظت از چک) دارد. ترامپ ممکن است امروز تمدید برنامهPPP را امضا کند. جیروم پاول رئیس فدرال رزرو: بیشتر اعضایFOMC در پیش بینی های خود اقدامات مالی بیشتری را متصور هستند. به نظر می رسد حمایت های مالی بیشتر مورد نیاز خواهد بود. اقتصاد ایالات متحده ثابت کرده است که مقاوم است. سیستم بانکی تاکنون در طول بحران به خوبی کمک حال بوده است. ما برخی از مقررات بانکی را به طور موقت تسهیل کردیم و تمایل به انجام اقدامات بیشتر نیز داریم. تقاضای بسیار اندکی برای وام های پایین تر از یک میلیون دلار در برنامهMain Street وجود دارد