مشاور ارشد علمی انگلستانVallance می گوید
مشاور ارشد علمی انگلستانVallance می گوید در وضعیتی هستیم که شمار ابتلا به کووید۱۹ به وضوح در حال افزایش هستند. وی افزود: کووید۱۹ از نظر ژنتیکی کمی حرکت کرده است و با شیوع ویروس انتظار می رود شاهد افزایش موارد بستری و تلفات باشیم. پیشرفت خوبی در ارتباط با واکسنها حاصل شده است و موقعیت عرضه واکسن همچنان خوب است.
مشاور ارشد علمی انگلستانVallance می گوید در وضعیتی هستیم که شمار ابتلا به کووید۱۹ به وضوح در حال افزایش هستند.
وی افزود:
کووید۱۹ از نظر ژنتیکی کمی حرکت کرده است و با شیوع ویروس انتظار می رود شاهد افزایش موارد بستری و تلفات باشیم.
پیشرفت خوبی در ارتباط با واکسنها حاصل شده است و موقعیت عرضه واکسن همچنان خوب است.
بوندس بانک آلمان می گوید
بوندس بانک آلمان می گوید ریکاوری اقتصادی این کشور با سرعت پایین تر در ادامه سال ۲۰۲۰ صورت می گیرد