سیگنال شماره 38: AUDCHF فروش

 NZDCHF

 فروش

 نقطه ی ورود:  0.63677

 هدف:  0.63137

 حد ضرر:  0.63829

سیگنال شماره 37 AUDCHF در نرخ 0.66835 به حد ضرر اصابت کرد.