سیگنال شماره 40: GBPCAD فروش

 GBPCAD 

 فروش

 نقطه ی ورود: 1.73374

 هدف: 1.72492

 حد ضرر: 1.73751

سیگنال شماره 38 NZDCHF به حد ضرر اصابت کرد