تحویل رایگان استاندارد در سفارشات بیش از $۱۵۰
0
تاثیرات کرونا ویروس بر اقتصاد فرانسه
لمایر وزیر اقتصاد فرانسه: ممنوعیت های مربوط به کووید 19 برای فرانسه هزینه 2 میلیارد یورویی را به همراه داشته است. در سه ماهه آخر سال ارقام اقتصاد فرانسه منفی خواهد بود. امیدواریم فرانسه در 2021 بازگشت اقتصادی قدرتمندی داشته باشد.

لمایر وزیر اقتصاد فرانسه: 

 ممنوعیت های مربوط به کووید 19 برای فرانسه هزینه 2 میلیارد یورویی را به همراه داشته است.

 در سه ماهه آخر سال ارقام اقتصاد فرانسه منفی خواهد بود. 

 امیدواریم فرانسه در 2021 بازگشت اقتصادی قدرتمندی داشته باشد.

içinde اخبار
خوشبینی پلوسی برای توافق بر سر محرک ها
پلوسی: نیاز است تا به توافق بسته کمکی برسیم. من امیدوار هستم تا توافق حاصل شود، به مذاکرات ادامه میدهیم و خوشبین باقی میمانم. تا توافق فاصله ی کمی داریم.